Turkey's 2020 exports of $ 1.6 billion in Libya

Turkey's 2020 exports of $ 1.6 billion in Libya

TULİB Kurucu Başkanı Sn.Murtaza Karanfil, Türkiye’nin 2020 Libya ihracatını 1,65 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri önemli ve stratejik bulduklarını belirten Karanfil, Libya’nın sabit kura geçmesinin 2021 ticari faaliyetlerine ciddi katkı sunacağını ifade ederek, yatırımcıların gözünün Libya’da olduğunu belirtti.

TULİB Kurucu Başkanı Sn.Murtaza Karanfil, TÜİK verisine göre, 2020 yılında Türkiye’nin Libya’ya ihracatının 1,65 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2019 yılına göre 2020 yılı ihracatında 416 milyon dolarlık bir kaybın yaşandığını belirten Karanfil, Libya’ya yapılan ürün ihracatını yaş sebze ve meyve, kimyevi ürünler, hazır giyim, mobilya, mücevher, elektronik eşya ve gıda olarak sıraladı. İki ülke arasındaki ekonomik aktivitelerin 2021 yılında artabileceğinin sinyallerini veren Karanfil, Libya’nın dört kur uygulamasından vazgeçilip sabit kura geçtiğini söyledi.

Yatırımcının gözü Libya’da

Asli görevinin Türkiye’nin Libya ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için Libya’daki yatırım imkanlarının araştırılmasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Karanfil, “Türkiye olarak, Libya’ya bir ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yaş sebze ve meyveden kimyevi ürünlere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksanlarına, elektrik ve elektronikten inşaat yapı malzemelerine, demir çelikten petro-kimya ürünlerine, bilişim alt yapı malzemelerinden sağlığa ve gıdaya kadar hemen hemen bütün sektörlerde ürün ihracatımız söz konusu. Covid-19 salgını Libya’ya ihracatımızda yüzde 20 kayba neden olsa da, pazarda toparlanmamızın hızlı olacağına inanıyoruz. Yanı sıra 2021 Libya için yatırım iştihanın hareketleneceği bir yıl da olabilir. Çünkü Libya’da dört farklı kur uygulamasının bulunması ticari faaliyetler ile yatırım planlamalarında sorunlara neden oluyor ve daha temkinli hareket etmeyi zorunlu kılıyordu. Ancak Libya, 1 Ocak 2021 itibariyle sabit kura geçti ve bu da yatırımcının gözünü tekrar bölgeye çevirdi. Libya’da hızla çözülmesi gereken sorular ve ihtiyaçlar var. Kurun sabitlenmesi oldukça uzun olan bu ihtiyaçlar listesinin yerine getirilmesi noktasında yatırımcıyı rahatlatarak, daha hevesli hale getirdi” dedi.

Libya’nın öncelikli alanları

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Eski Planlama Bakanı Taher Jehaimi’nin Türkiye ziyareti sırasında 16 milyar dolarlık 184 yeni müteahhitlik projesinden ve Türk şirketleri ile iş birliğinde olunabileceğinin vurguladığını hatırlatan Karanfil, Libya’da hızla yatırım yapılabilecek diğer alanların ise enerji, savunma sanayi, gıda, geri dönüşüm ve kimyevi maddeler olduğunu belirtti. Karanfil, “4 kur uygulamasından sabit kura geçilmesi ihracatın yanı sıra Libya’ya yönelik yatırım projelerinde de önemli gelişmeler yaşanmasını sağlayacaktır. Yanı sıra Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar görev yapacak geçiş hükümetinin belirlenmesiyle birlikte her şey hızlanacak. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte özel sektörümüze daha çok iş düşeceği kanaatindeyiz” dedi.

Libya’da yaşanan yeni gelişmelerin önemine dikkat çeken Karanfil, rekabette daha çok öne çıkmak adına iki ülke arasında ticari anlaşma ve düzenlemelerin olmasının iş insanlarının önünü açacağını söyledi. Karanfil, “Türkiye ile Libya arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, vize durumunun yeniden düzenlenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’nün Libya’da akredite edilmesi ile birlikte ikili ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini umuyoruz.” dedi.

Libya ile ekonomik ilişkilerin gelişip büyümesinin Afrika ile ticarete pozitif katkı sunacağını da ifade eden Karanfil, “Karşılıklı ticaretin gelişmesi için Türkiye’den üç günlük deniz mesafesinde olan Libya, bize yeni kapılar açabilir. Libya, Afrika kıtası içerisinde imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Serbest Ticaret Anlaşmasına dâhil. Türkiye, Libya üzerinden Afrika üzerinde üçüncü ülkeler ile de ticareti geliştirebilir. İş Konseyi olarak, bu süreci de takip ediyoruz” dedi.

Up