AlRaheek, organik sebze ve meyve atıkları, bahçe atıkları, mutfak atıkları gibi herhangi bir kimyasal katkı maddesi olmadan organik gübreye dönüştüren bir projedir.

Proje Avantajları

  • Libya’daki organik gübre pazarına yeni bir ivme kazandırmak.
  • Biyo-gübre ve tarımsal ürünlerin üretkenliğini % 40 oranında
  • büyümeye katkı sağlamaktadır.
  • Küresel ekosisteme katkıda bulunmak ve çevreyi korumak.
  • Toprağın doğal verimliliği korumak ve arttırmak.
  • Hayvansal ve bitkisel organik gübre üretmeyi hedeflemek.

Up