Projenin hedefi, Libya başta olmak üzere tarımın sürdürülebilir olmasına katkı sağlamaktır. Libya'da yarı kızarmış patates fabrikasının kurulması rekabetçi fiyatlarla, tüketicilere dağıtılmasını amaçlamaktadır. Hammadde girdi kontrolünden başlayıp son ürün kontrolüne kadar giden süreçte kalite kontrol ve proses kontrol çalışmalarıyla son teknolojiye sahip mekanizmalarla titizlikle sürdürülür.

Projenin Avantajları Nedir?

  • Libya’da patatese artan talep geçen yıla göre %15 oranında arttı.
  • Yurt dışından patates ithalatının yeterli olmaması sebebiyle pazarda ki açığı ve ihtiyacı Libya içerisinde ki üretim gücü ile karşılayacak bir altyapıya sahip olması.
  • En iyi patates türlerinin Libya pazarında tüm yıl boyunca ihtiyacı karşılayacak tarımsal üretimin mevcudiyeti.

Up